Sportski sadržaj

SPORTSKI SADRŽAJI

Tenis, termin 1,5 h 25 kn

Noćni termin 1,5 h 40 kn

Iznajmljivanje reketa 5 kn

Nogometni teren 2 h 50 kn

Noćni termin 2 h 80 kn

Bočalište 2 h uz najam boća 30 kn

Odbojkaški teren 2 h 30 kn