Acin salaš

 

 

U prostranstvu Slavonije, u Tordincima, na 4 ha površine kroz seljačku kapiju ulazimo na šokačko imanje u kojem sve miriše na tradiciju - A C I N   S A L A Š .

  Objekti tradicijske vrijednosti s obilježjima nekadašnjih stanova - salaša: ambari, čardaci, svinjci, konjska štala, đeram, krušne peći, pušnica, ovčarnik ...
Hrana se priprema na stari, šokački način i ostvaruje neponovljivi
gastronomski užitak. Veselje uz kazan za pečenje rakije, tradicijsku svinjokolju i pregršt drugih slavonskih običaja upotpunjuje doživljaj života jednog šokačkog domaćinstva.

 

U sklopu salaša hrana se poslužuje u restoranskoj dvorani kapaciteta do 70 osoba i na otvorenoj terasi kapaciteta do 250 osoba.

Uz domaću šljivovicu i domaća vina, nudimo sve vrste
bezalkoholnih i alkoholnih pića.

 

Selo Tordinci je staro naselje, prvi put se spominje 1269. godine. Leži na lijevoj obali rijeke Vuke ne velikom zavoju sjeverno od Vinkovaca. U latinskim plemičkim spomenicima zapisano je ime Tord, Thord, Turd, Thard. Današnje hrvatsko ime dolazi 1697 Tordinci. Već početkom 14. stoljeća u Tordincima su živjeli plemići sinovi bana Dominika. Jedan od sinova Nikola bio je ban mačvanski u 15. stoljeću. U selu je 1438. godine održana sudbena plemička skupština. Nedaleko od sela leže ostaci neke veće građevine koju narod zove „Gradina“ ili „Turski grad“ u kojoj je nađeno predmeta iz 17. stoljeća i predpovijesnog vremena. Za vrijeme turske vladavine selo je ostalo uglavnom u onolikom opsegu kao i prije. Po odlasku Turaka 1736 godine bilo je ___ 32 roda sa 60 kuća. U 20. stoljeću Tordince naseljavaju narodi iz drugih susjednih naselja kao iz drugih krajeva Hrvatske. Broj stanovnika 1857. godine iznosi 1125, a 1910. godine 1380 stanovnika. Za vrijeme domovinskog rata Tordinci su potpuno razoreni i prognano je svo stanovništvo. Nažalost velik broj stanovnika je poginuo ili ubijen (56 st.) Danas je selo potpuno obnovljeno, ali je broj stanovnika pao na cca 1000.

 

Selo Tordinci je smješteno na potezu Vinkovci 12 km, Osijek 24 km, te Vukovar 14 km.